Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

koszka
20:19
8377 7efb 390
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaserenite serenite
koszka
20:14
6797 f61f 390
koszka
20:14
5005 e728 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszalony-virus szalony-virus
koszka
20:13
2901 aad5 390
20:12
8123 914c 390

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

koszka
20:11
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
koszka
20:10
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaolalaa olalaa

June 26 2017

koszka
00:22
0814 dec0 390
Reposted fromhepke hepke viapannakies pannakies

June 25 2017

koszka
23:49
0667 3164 390
Reposted fromoll oll viamyego myego
koszka
23:48
5757 e13e 390
Reposted fromoutoflove outoflove viapannakies pannakies
koszka
23:45
Reposted fromfungi fungi viaOhJohnny OhJohnny
koszka
13:28
1408 bbd7 390
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax viaolalaa olalaa
koszka
13:15
4473 8eb5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaresort resort
koszka
13:14
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viaolalaa olalaa
koszka
13:14
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaherbatkowa herbatkowa
13:07
8739 cdaa 390

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

13:07
5533 4ede 390

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

koszka
13:07

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafindesiecle findesiecle

June 01 2017

21:31
koszka
21:30
0395 4480 390
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viawhywhywhy whywhywhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl