Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

koszka
19:12
9786 4530 390
malo istotne

March 08 2017

koszka
12:34
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viavaltameren valtameren
koszka
12:31
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viabatgirl batgirl
koszka
12:31
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabatgirl batgirl
koszka
12:30
Reposted fromoll oll viaewelina ewelina
12:30
8997 1bf7 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viaZizyMalone ZizyMalone
koszka
12:28
12:26
7037 e3ae 390

historicaltimes:

Poland redenominates the zloty. 10000 zloty is now worth 1 zloty. January 1 1995

via reddit

Keep reading

March 07 2017

20:48
And I would hide my face in you and you would hide your face in me, and nobody would ever see us any more.
Franz Kafka, The Castle (via thelovejournals)
Reposted fromLittleJack LittleJack viatrawkaaa trawkaaa

March 01 2017

19:31
0238 528f 390
koszka
19:30
Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania
— Helen Keller
Reposted fromupinthesky upinthesky
19:25
5920 33c1 390
Reposted fromjemstone jemstone viaresort resort
19:24
6394 2f22 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaresort resort
19:24
7586 9395 390
Reposted fromtwice twice viaresort resort

June 22 2015

koszka
18:57
2076 8d45 390
Reposted fromvitek vitek
koszka
18:52
2350 7f63 390
Reposted fromnumbereight numbereight
koszka
13:38
koszka
13:30
koszka
13:29
koszka
13:26
#509
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl