Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

koszka
17:46
9863 0cb3 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabatgirl batgirl
17:46
3792 32fa 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabatgirl batgirl
koszka
17:45
Wiecie, co tak cholernie mnie boli? Że po tym całym czasie, po milionach starań i dobrych chęci wyszło jak zawsze. Wciąż dowiaduję się, że coś ze mną jest nie tak, nieważne ile z siebie dam. I to frustrujące, bo zawodzę wszystkich wokół, a najbardziej siebie.  Chciałabym być taka, że nie da się o mnie zapomnieć. Chciałabym być kimś wyjątkowym, kimś, kto odciska piętno na ludziach, których spotyka. Kto coś zmienia. Pokazuje inny świat.  Tak mi przykro, że jestem taka jak wszystkie.  Że się denerwuję i płaczę. Że ostatnio z poetyckiej duszy zostało mi tylko rozgoryczenie i smutek. To nie jestem ja. A może właśnie jestem?  Nie chcę, żebym to była ja...
— Cztery Wieki Później
koszka
17:44
3088 15b4 390
koszka
17:43
2095 e130 390
Reposted frompunisher punisher viaewelina ewelina
koszka
17:43
koszka
17:42
Reposted fromdoener doener viatoniewszystko toniewszystko
koszka
17:34
Salvador Dalí and Yves Saint Laurent
Reposted fromMoonTide MoonTide viathatwasntadream thatwasntadream
koszka
17:34
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaolalaa olalaa
koszka
17:34
0619 bfe7 390
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaolalaa olalaa
koszka
17:33
3916 8195 390
Reposted fromDamnjan Damnjan viaalmostlover almostlover

January 15 2018

koszka
19:04
18:50
2841 c798 390

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viawarkocz warkocz
koszka
18:49
7879 19a1 390
Reposted frompiehus piehus viawarkocz warkocz
18:49
7360 b546 390
Reposted fromdivi divi viawarkocz warkocz
koszka
18:49
koszka
18:46
koszka
18:44
5396 8289 390
Reposted frompalesoap palesoap viatoniewszystko toniewszystko
koszka
18:44

Kowal Kocyka
Reposted fromEmisja Emisja viatoniewszystko toniewszystko
koszka
18:42
9149 6ab2 390
Reposted fromwronia wronia viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl