Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

koszka
14:38
4025 0d23 390
Reposted fromkaiee kaiee vialiveattherainbow liveattherainbow
14:36
2177 12e6 390
Reposted frombrumous brumous vialexxie lexxie
koszka
14:35
4084 7c1f 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahysterie hysterie
koszka
14:35
3007 c2d2 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viahysterie hysterie
koszka
14:34
7557 10bc 390
Reposted fromtfu tfu viahysterie hysterie
koszka
14:34
3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viahysterie hysterie
koszka
14:34
7276 acda 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahysterie hysterie
koszka
14:34
6034 a678 390
Reposted fromsaku saku viahysterie hysterie
koszka
14:32

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viafischikella fischikella
koszka
14:27
Reposted fromtfu tfu viairbjarbirb irbjarbirb
koszka
14:23
koszka
14:23

August 18 2017

17:10
1941 5523 390
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viabatgirl batgirl

August 17 2017

17:44
2490 55bc 390

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks viafajnychnielubie fajnychnielubie
koszka
12:21
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M
12:20
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight
koszka
12:15
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viaherbatkowa herbatkowa
koszka
10:51
Gdy masz go na co dzień, narzekasz, marudzisz, czasem nawet tak masz go dość, że mówisz, by zniknął. I nagle znika, brakuje go i uświadamiasz sobie jak cholernie tęsknisz nawet za tym, że cię wkurwiał.
koszka
10:46
1285 1c28 390
Reposted frompiehus piehus viaherbatkowa herbatkowa

August 05 2017

koszka
20:28
8769 40f9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl