Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

19:09
1495 54d9 390

ratak-monodosico:

Poppies taking over a field in Poland

koszka
19:06
4813 9b93 390
Proste nienachalne pytania
koszka
19:05
1026 0aa3 390
koszka
18:12
0720 c196 390
Trzeba mieć zasady.
koszka
18:11
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaolalaa olalaa
koszka
18:11
9774 32cc 390
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viaolalaa olalaa
koszka
18:10
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione viaherbatkowa herbatkowa
koszka
18:07

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viafoodforsoul foodforsoul
koszka
18:07
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
18:06
3969 a12f 390

lesthetiquedelinventaire:

Jacques-Henri Lartigue  

18:06
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viatrawkaaa trawkaaa
18:05

April 20 2017

koszka
19:12
9786 4530 390
malo istotne

March 08 2017

koszka
12:34
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viavaltameren valtameren
koszka
12:31
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viabatgirl batgirl
koszka
12:31
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabatgirl batgirl
koszka
12:30
Reposted fromoll oll viaewelina ewelina
12:30
8997 1bf7 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viaZizyMalone ZizyMalone
koszka
12:28
12:26
7037 e3ae 390

historicaltimes:

Poland redenominates the zloty. 10000 zloty is now worth 1 zloty. January 1 1995

via reddit

Keep reading

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl