Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

koszka
21:26
koszka
21:25
0207 0104 390
Reposted fromsosna sosna
koszka
21:23
0222 9db2 390
Reposted fromDespike Despike
koszka
21:23
0240 2ec8 390
Reposted fromswissfondue swissfondue
koszka
21:22
0252 c2fa 390
Reposted fromkaiee kaiee
koszka
05:48

May 12 2017

19:09
1495 54d9 390

ratak-monodosico:

Poppies taking over a field in Poland

koszka
19:06
4813 9b93 390
Proste nienachalne pytania
koszka
19:05
1026 0aa3 390
koszka
18:12
0720 c196 390
Trzeba mieć zasady.
koszka
18:11
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaolalaa olalaa
koszka
18:11
9774 32cc 390
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viaolalaa olalaa
koszka
18:10
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione viaherbatkowa herbatkowa
koszka
18:07

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viafoodforsoul foodforsoul
koszka
18:07
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
18:06
3969 a12f 390

lesthetiquedelinventaire:

Jacques-Henri Lartigue  

18:06
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viatrawkaaa trawkaaa
18:05

April 20 2017

koszka
19:12
9786 4530 390
malo istotne

March 08 2017

koszka
12:34
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viavaltameren valtameren
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl